Nad Latschensee - za poslední tisícovkou České republiky ll.

Nad Latschensee - za poslední tisícovkou České republiky ll.

Po završení mnohaletého úsilí Václava a naší menší oslavě tohoto úspěchu druhý den jdeme z Modravy na Březník, přičemž si odskočíme na dvě tisícovky - Modravskou horu a Studenou horu. Nalezená čerstvě ohlodaná kost ukazuje, že jsme ve vlčím ráji. Poslední den se projdeme kolem Vchynicko - Tetovského kanálu a Vydry.

Na Březník přes Modravskou a Studenou horu

mapa

Druhý den se sice budíme maličko rozlámaní, přesto po snídani vyrážíme do terénu v době, kdy Modrava ještě spí. Zatažená obloha a studené ráno asi moc neláká k brzkému vstávání, ale my jsme tak v horách zvyklí.

Z ospalosti nás probouzí výstup pod Modravskou horu (1 157 m n. m.), tisícovku, která je motivací již jen pro mne a Romana. Venca se však na odbočce k vrcholu ani nezamyslí a kolegiálně stoupá s námi. Navrhujeme mu začít druhé kolo sběru českých tisícovek, ale dostává se nám, místo pochvaly za dobrý nápad, jen souvislého toku nepublikovatelných nadávek. Asi dosažení této mety přece jen nebylo tak snadné. K vrcholové červenobílé triangulační tyči se dostaneme snadno hřebenem ploché hory, kde se kůrovec vyřádil před několika lety a tak máme do okolí pasekou dobré výhledy.

Modrava - ukázka dřevařských saní tažených koňmi.

Pod Modravskou horou...

...

...

Podobné se před námi otevřou i při sestupu do Cikánské slatě, kterou pohodlně přecházíme po povalovém chodníku. Pamatuji si zde les, dnes lze dohlédnout k hraničnímu hřebenu od Mokrůvek přes Luzný až k Roklanu, jehož ostrý jihovýchodní svah, padající z vrcholu hory k Roklanskému jezeru, se utápí v nízké oblačnosti. Jen mohutný hřbet Studené hory část hřebene, kterým naše horská expedice nedávno dosáhla vrcholy Špičníku, Blatného vrchu, ale i kóty V koutě a Luzného, zakrývá.

Po Staré Březnické cestě nás zelené značení vede stále výš na Studenou horu. Z mapy je patrné, že zde najdeme oříšek poněkud tvrdší, než ten na Moravské hoře. I přes svoji únavu a bolesti zad s námi nahoru znovu zamíří i Venca. To proto, že se nově změnila výška Studené hory. Kosmetickou úpravou o čtyři metry, ale přesto podstatně. Dnes totiž vrchol překonává o dva metry magickou výšku šumavských hor 1 300 m n. m.

Nad Cikánskou slatí.

Studená hora.

Cikánská slať.

...

Cestou k vrcholu Studené hory...

...

...

...

Jdeme přímou cestou pohodlně k vrcholu, když si Roman všimne, že se odchylujeme od v mapě naznačeného průseku. Hledáme ho proto víc vpravo od nás, ale on již neexistuje. Jen se zamotáme mezi mladé smrčky, mezi kterými si musíme složitě hledat cestu. Naštěstí zde není l. zóna NP a napadené stromy se vytěžily a odvezly. Je to patrné při pohledu na stovky mohutných pařezů, jež čouhají z vysoké suché trávy. Ani kamenů zde není tolik jako na jiných šumavských vrcholech a tak se jde celkem dobře. Přesto nám dlouhý postup na nejvyšší místo Studené hory zabere dost času.

Samotný vrchol označuje mohyla několika kamenů a pár torzo kmenů zetlelých stromů postavených do tvaru indiánského týpí. Sedíme v suché trávě a jen lehce posvačíme, neboť se blíží Březnická myslivna. V ní sice již nenajdeme revírníka Kořána z Klostermannovy úžasné knihy "Ze světa lesních samot", ale tušíme, že něco dobrého na zub bychom v ní dostat mohli.

Na vrcholu.

Z vrcholu se snažím slézt na cestu od Novohuťských slatí, ale kameny, popadané stromy a příkrý zarostlý svah mne od tohoto úmyslu odradí. Hledám jistotu v průstupu travnatým územím, kde je málo mladých smrkových stromů, mezi kterými se správný směr snadno ztrácí. Přesto musím neustále sestup dolů korigovat.

Nacházíme čerstvě ohlodanou nohu jelena. Zakrvavená okousaná bílá kost a černým kopítkem odhaluje predátora. Na Šumavě se množící vlčí smečky zde mají ideální podmínky pro svůj lov. Jelení bobky jsme cestou míjeli mnohokrát. Co by jejich dnešnímu návratu asi říkali stavitelé pomníčku posledního zastřeleného vlka na Šumavě u Světlé hory nad Borovou Ladou, který byl zastřelen 2. prosince 1874 v polesí Lipka? Je dobře, že se vlci vrací.

Přemýšlím, jestli bychom dnes měli tak klidné spaní pod širákem, jako kdysi při našich vandrech v okolí hranice. Můžete si stokrát opakovat, že vlci na lidi neútočí, ale vyhýbají se jim. Když padne noc, každé prasknutí větvičky opodál vám zbystří smysly a představivost pracuje za vás. Dobře to znám z hor, kde jsou vlci a medvědi doma.

Vzpomínám i na rok 1993, kdy jsme přespali v Německu pod slatěmi Latschensee a já se brzy ráno šel sám podívat se k slaťovým jezírkům. Zde na mne na prknech povalového chodníku čekala čerstvě otisknutá tlapa. Než jsem si stihl srovnat myšlenky, ozvalo se nedaleké dvojí zavytí. Vlčí zavytí. Tehdy se již pár osamocených jedinců po Šumavě a Bavorském lese v málo přístupných místech potulovalo.

Před měsícem, kdy jsme jeli autem pod Luzný, nám přes cestu přeběhla dvě zvířata, která bych také odhadl na vlky. Hezky svižně, sebevědomě, za sebou, jak mají vlci ve zvyku.

Jelení kost ohledání vlky.

Vyvrácené stromy vichřicí.

Krásný pohled k Filipově Huti a Sokolu jsme vyměnili za mírně klesající rozvolněné území, kde se kříží mnoho zvířecích pěšinek. Uvažujeme, jestli nějaká z nich není lidská. Dobyvatelů vrcholů je dnes mnoho, ale zde k vrcholu nevede jednoznačná cesta. Znovu se odchylujeme od hřebene. Snazší se jeví sestoupit vpravo do údolí Březnického potoka, kam nás také vede náznak prastaré cesty. Vyhneme se tím neprůchodným mokřadům, která zde vytváří vydatná prameniště.

Na cestě kolem Březnického potoka se nohám uleví. Ještě pár stovek metrů a stojíme před otevřenou Březnickou myslivnou. Dršťková polévka a grog na zahřátí přijde vhod. Venca samozřejmě popíjí ledové pivo, byť dobře ví, že ho za to bude žaludek znovu tvrdě trestat. Ale on je ve svém živlu, nachází v panu hostinském spřízněnou duši a tak spolu debatují tu o zdolaných vrcholech, tu o službě u našich západních hranic, tu o bolestech zad. Společná témata nás uvnitř restaurace, kde mají z důvodu ochrany přírody stále omezenou možnost vařit, udrží přes hodinu. Dozvíme se, že pan hostinský zde sloužil u PS a místo se mu vtisklo tolik do paměti, že ho sem jeho srdce znovu po letech vrátilo. Nedivím se mu, sám jsem zde snad podvacáté.

Vtipné se stane i Vencovo loučení, kdy v hospodě na odchodu ještě vykřikne "Ať žije Pleš.. ", načež si uvědomí údivu dvou žen čekajících u hospodského pultu, jež si výkřik jistě nespojují s rotou kdesi na hranicích Českého lesa.

"Ježíš, co to melu... ", přihodí rychle na omluvu. Vzhledem k jeho řídnoucím šedinám tuším, že neuspěl.

Filipová Huť Sokol...

Opouštíme neradi místo, které je historicky velmi zajímavé, jak nám sděluje i web www.sumavanet.cz.

Březník (německy Pürstling) se nachází na severním okraji Luzenského údolí nad soutokem Luzenského a Březnického potoka, čímž vzniká Modravský potok, který je hlavním pramenným tokem šumavské řeky Vydry. Celá lokalita je jedním z nejdeštivějších (dlouhodobý průměr 1522 mm, v roce 1922 dokonce 2132 mm) a nejstudenějších míst v České republice.

V roce 1804 byl knížetem Schwarzenbergem, novým majitelem Prášilského panství, zřízen ke čtyřem původním lesnickým revírům Prášily, Nová Studnice, Schätzův les a Modrava nový revír s názvem Pürstling, česky Březník. V této době byla na Březníku postavena dřevěná myslivna a hájovna, která byla v roce 1856 nahrazena kamennou budovou. Schwarzenberská myslivna byla obydlena až do roku 1951. Za první republiky poskytovala ubytování (13 lůžek) a chutnou kuchyni (včetně Protivínského piva). Po 2. světové válce se v souvislosti s budováním „železné opony“ stala březnická hájovna sídlem jednotky Pohraniční stráže. V sedmdesátých letech byla vystavěna západním směrem od Březníku nová rota pohraniční stráže a březnická hájovna od té doby do roku 1998 chátrala. V letech 1998–2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hájovny zachovávající původní ráz stavby, která v roce 2003 znovu ožila v nové roli turistického informačního a záchytného bodu. Od roku 2007 funguje jako informační středisko Správy NP Šumava, je zde stálá expozice spisovatele Karla Klostermanna a občerstvení.

Březnická schwarzenberská myslivna je románové sídlo revírníka Kořána, jednoho z hlavních protagonistů nejznámějšího a nejkrásnějšího románu spisovatele Karla Klostermanna Ze světa lesních samot.

Březník je galerií jednoho z nejkrásnějších pohledů na Šumavě – širokého údolí Luzenského potoka s hraničními šumavskými horami Malou a Velkou Mokrůvkou, Hraniční horou a Špičníkem, kterému majestátně vévodí na bavorské straně státní hranice homolovitá hora Luzný (1375 m n. m.)

Březnická myslivna.

Luzenské údolí...

...

...

Březnický potok.

...

...

Cesta zpět údolím Luzenského potoka je krásná a příjemná, ovšem ztěžuje nám ji tvrdost zdejší cesty. Cítím ztuhlá bolavá lýtka a těch osm kilometrů jdu jako naprogramovaný stroj. Roman zůstal vzadu solidárně s pomalejším parťákem a tak si jistě znovu vyslechne historky, které již nejméně jednou slyšel. Když na ně před Modravou počkám, tvrdí, že si s námi Venca vždycky vynahradí svoji samotu v baráku, kde nemá celé dny s kým promluvit. Já myslím, že je prostě jen "chorobně ukecanej" a doma mluví od rána do večera do čtyř stěn. Na druhou stranu musím uznat, že se od něho dovíme spoustu historek, dat a zajímavostí, které ve své hlavě, Bůh ví proč, schraňuje. I ty jeho čtyři zlivské stěny tak musí být chytřejší než já.

Luzenský potok...

...

...

Luzenského potoka dojdeme až do Modravy...

...

...

U Modravy.

Na Modravě měníme restauraci a děláme dobře. U tří sluk vaří skvěle a tak ani vyšší cena není na překážku, abychom do ní příště zavítali znovu. Kluci si poručí hrabalovský pokrm - kančí s šípkovou, já si pochutnám na hovězích líčkách s výtečnou omáčkou a nadýchaném pyré z bramborové kaše s mrkví. Frťany Jägermeistera tentokrát vynecháváme, únava dělá své, a jdeme do Modrého penzionu smýt prach a pot z dlouhých cest.

Kolem Vchynicko - Tetovského kanálu a Vydry k Modravě

mapa

Nedělní ráno je mrazivé. Pohled z okna penzionu na jinovatkou namrzlou loučku u Filipovohuťského potoka říká vše. Zatímco Roman odchází k Filipově Huti zdolat vrchol Tetřeva (1 260 m n.. m.) a Lapky (1 171 m n. m.), my s Vencou jedeme autobusem na Rokytu, kde si prohlédneme venkovní geologickou expozici s šumavskými horninami. Poté se vydáme zpět k Modravě. Na zastávce se bavíme s jedním Pražákem, jenž přišel s báglem od Železné Rudy. Nocování pod širákem bylo určitě výživné, je zima jako v kostele.

Ranní pohled na jinovatkou z okna Modrého penzionu.

Geologická expozice na Rokytě...

...

...

...

...

...

Na Rokytě vytahuji poprvé čepici i rukavice. Po prohlídce kamenů s odkazy odkud sem přicestovaly, jdeme k Vchynicko - Tetovskému kanálu. Jeho chladné vody se sem ženou od hradlového mostu, který zítra začnou opravovat. My u něho pouze překročíme kanál, abychom podle břehu Vydry pokračovali k Modravě. Koryto řeky zde není tak atraktivní jako pod Antiglem, přesto si blízkou přítomnost vody užíváme. Povalové chodníky překlenou mokřiny a stezka je dobře průstupná. Přesto se mi podaří sklouznout do bahna potoka, který do Vydry přitéká od Adamovy hory.

Královácký dvůr Antiglem.

Vchynicko - Tetovský kanál...

U hradlového mostu......

...

...

Vydra...

...

Na NS Modrava - hradlový most...

...

...

...

Před Modravou se terén podstatně zhorší. Jdeme kolem řeky kaňonem, připomínající ten na nedaleké Křemelné. S podstatným rozdílem, že zde po druhé straně řeky jezdí jedno auto za druhým. Taková divočina napůl.

Ohromné množství turistů je v lese znát. Vyšlapané stezky odhalily kameny a kořeny, a ty nám ztěžují postup. Naučná stezka Modrava - hradlový most láká. Jdu ji poprvé, protože jsem o ní vůbec nevěděl. Venca v terénu ztrácí síly, ale naštěstí jde jen o pár set metrů. Před Modravou se údolí rozšíří a zbytek trasy se stává rutinou.

Dnešní trasa není kratší jen pro nás dva. Roman se ozývá od Lapky, že již klesá do Kvildy. Tam ho po odjezdu z Modravy nabereme a vyjimečně nezajdeme ani na závěrečné pivo.

...

...

Před Modravou...

...

Soutok Roklanského a Luzenského potoka je počátkem Vydry.

Ohodnoťte článek

Hodnocení 1Hodnocení 2Hodnocení 3Hodnocení 4Hodnocení 5

Fotogalerie k článku

Všechny fotografie přiložené k tomuto článku jsou momentálně skryty.
Chci je zobrazit

Autor článku

Rony

Rony

... lidé se dělí na ty, kteří lezli po horách a na ty, kteří po nich nelezli. Jde o dvě různé kvality, dvě různé psychologie, i když tato propast mezi nimi je záležitostí několika dní.

(V. Solouchin - Překrásná hora Adygine)

Přidat komentář

Komentáře

Květa

11. listopadu 2021 20:15

Květa říká

GRATULUJI.  Pánové jste velmi dobří a zvládáte všechny nástrahy. Reportáž jsem přečetla několikrát, mnohá místa mám prochozená také, Hradlový most jsem ještě stihla v polovině října t.r., pak byl uzavřen. Závidím, ale i přeji vám vaše cesty, společné poklábosení, maličko popití i to patří k životou turisty.

Užívejte si té krásy. Moje fotky se nesou ve stejném duchu. Květa

Rony

11. listopadu 2021 21:10

Rony říká

Květo, děkuji i za parťáky a přeji hodně zážitků z dlouhých cest.

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Přidat komentář

Váš e-mail nebude u komentáře zobrazen.

Antispamová ochrana.

Zavřít přihlášení

Přihlásit se

Přihlašte se do svého účtu na Šlápotách:

Zapomenuté heslo Registrace nového uživatele

Fotografie
Zavřít Přehrát Pozastavit
Zobrazit popis fotografie

Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát, že se balónky snad vůbec nepohybují. Jenom tak klidně levitují ve vzduchu. Jelikož slunce jasně září a na obloze byste od východu k západu hledali mráček marně, balónky působí jako jakási fata morgána uprostřed pouště. Zkrátka široko daleko nikde nic, jen zelenkavá tráva, jasně modrá obloha a tři křiklavě barevné pouťové balónky, které se téměř nepozorovatelně pohupují ani ne moc vysoko, ani moc nízko nad zemí. Kdyby pod balónky nebyla sytě zelenkavá tráva, ale třeba suchá silnice či beton, možná by bylo vidět jejich barevné stíny - to jak přes poloprůsvitné barevné balónky prochází ostré sluneční paprsky. Jenže kvůli všudy přítomné trávě jsou stíny balónků sotva vidět, natož aby šlo rozeznat, jakou barvu tyto stíny mají. Uvidět tak balónky náhodný kolemjdoucí, jistě by si pomyslel, že už tu takhle poletují snad tisíc let. Stále si víceméně drží výšku a ani do stran se příliš nepohybují. Proti slunci to vypadá, že se slunce pohybuje k západu rychleji než balónky, a možná to tak skutečně je. Nejeden filozof by mohl tvrdit, že balónky se sluncem závodí, ale fyzikové by to jistě vyvrátili. Z fyzikálního pohledu totiž balónky působí zcela nezajímavě.