Český ráj - I. Borecké skály, Rovensko pod Troskami

Český ráj - I. Borecké skály, Rovensko pod Troskami

Po přejezdu k penzionu U Marušky v Hrubé Skále - Radvánovicích ještě stíháme průzkum nedalekých Boreckých skal, které jsou krásným a názorným důkazem vzniku pískovcových skalních měst a také podvečerní návštěvu městečka Rovensko pod Troskami, kam nás přitahuje především dřevěná zvonice s obrácenými zvony. I první, podstatně zkrácený den velikonočního zeleného čtvrtku tak v Českém ráji využijeme k svému kulturnímu obohacení.

Borecké skály

mapa Borecké skály

První pohled při příjezdu k penzionu U Marušky patří Troskám.

K prvnímu zajímavému cíli to od penzionu máme co by kamenem dohodil. Přijíždíme k zavřené výletní hospůdce v Borku, odkud stoupáme po modré na vyvýšenou plošinu, která je od roku 1985 přírodní památkou.

Jde o menší zapomenuté území Boreckých skal, tvořící malé skalní město z pískovcových bloků. Ty jsou součástí rovenské kuesty a obklopují nevysoký Bor (360 m n. m.). Atraktivní je zvláště jeho jižní skalní stěna, odkud lze dohlédnout do dalekého okolí. To zjistíme velmi brzy. Výhledu dominují dvě věže hradu Trosky, Panna a Baba. Tento čedičový vrch převyšuje okolí a při svém pětidenním putování ho budeme vídat velmi často.

Podobně jako další skalní města Českého ráje jsou i Borecké skály tvořené druhohorním pískovcem, kdy podloží vzniklo usazením pískovce v období turonu svrchní křídy. Samotné skalní město se začalo formovat v mladším pleistocénu a ovlivnily ho procesy zvětrávání, které urychlily vývoj skalních útvarů až do současnosti. Tento proces však ještě není dovršen a tak skály nevytváří téměř žádné samostatné skalní věže, tolik typické pro okolní skalní města a mají většinou kompaktní charakter.

Pokračujeme pozvolna po okraji srázu, kde je patrné postupné oddělování jednotlivých stěn, na které lze s notnou dávkou odvahy dojít. Rozmanitost povrchu je ovlivněna jak mechanickým, tak i chemickým zvětráváním. Samozřejmě hodně k tomu přispívá voda a mráz. Můžeme zde spatřit např. voštiny, různé typy dutin, často krásně kulatých, římsy, skalní okna a několik jeskynních výklenků z nichž je archeologicky významná především pseudokrasová Ludmilina jeskyně s nálezy mezolitického stáří.

Borecké skály...

...

...

...

...

...

...

Jedna z kamenných okrajových plošin je pojmenována jako Vyhlídka Sv. Čecha. Opět otáčíme zraky k Troskám a do zelení překypující ho uzavřeného údolí pod námi. U vrcholu Boru míjíme několik chat, některé v exponované pozici skalní průrvy. Venca by odsud rád došel až do nedalekého Rovenska pod Troskami, ale to bychom nemuseli stíhat večeři v sedm a tak nejprve uzavřeme okruh skalami a dojedeme k obráceným zvonům zvonice potupně autem.

Trosky

...

Na vyhlídce Svatopluka Čecha.

Loučíme se proto s modrou turistickou značkou a měníme ji za mnohokrát osvědčenou modrou tečku aplikace androidu Mapy.cz. I díky ní kufrujeme jen pár desítek metrů. Pěšina sestupuje pod skály, kde se nad našimi hlavami objevuje skalní věž a vrcholový útvar Želva. Zanedlouho míjíme rozevřenou Knihu, blok skal se pomalu vzdaluje a záhy mizí mezi stromy. Jdeme lesem s převahou dubů, buků i uměle vysazeného smrku ztepilého a borovice lesní. Směs zde doplňují i snadno rozpoznatelné borovice vejmutovka, duby červené a modříny opadavé, které zde nejsou dřevinami původními, a proto by měly být postupně nahrazeny přirozenou borovicí lesní.

Za údolí pod námi vidíme rozlehlou oboru Rovensko a v ní stádo daňků Ti na pozadí svahu s čerstvě zeleným pažitem tvoří nepřehlédnutelnou velkou hnědou skvrnu. Klesáme k potůčku, který byl během roku 2011 uměle přeměněn na kaskádu rybníčků, mokřadních ploch a tůněk. Vlhko svědčí jak sasankám, které zde tvoří svěže zelené koberce, tak i mnoha obojživelníkům a různým druhům hmyzu. My můžeme doložit také pobyt vzácného čápa černého, jenž nám mohutným rozpětím svých křídel zamával v ústrety a zmizel kdesi ve skalách. Z nenadálého blízkého setkání se nám na chvíli tají dech.

Rybníčky obcházíme v jejich těsné blízkosti. Můžeme díky tomu obdivovat až k břehům padající skalní stěny a v detailech barevnost pískovce. Jeho rezavě zbarvené plochy mají na svědomí průsaky železivce. Poslední a největší z rybníčků nás vyvede ven z lesa, přímo k autu.

Obora Rovensko.

Stádo daňků.

Skály nad kaskádou rybníků...

...

...

...

...

Barvy železivce.

...

Utajené místo v Boreckých skalách.

...

...

Jaro.

U Borku.

Trosky od Borku.

...

Za křížkem v Borku je skryto Motomuzeum, kde si můžete prohlédnout přes 80 exponátů historických motocyklů z 30.–70. let minulého století. Ve sbírce se nachází motocykly zvučných jmen jako Jawa, ČZ a Praha, ale i těch méně známých – Ogar, Manet, Achilles a další. Ze zahraničních značek jsou zde k vidění zástupci německých, anglických, italských i amerických značek – DKW, NSU, Zuendapp, Standard, Ariel, BSA, D-RAD, Triumph, Indian, Harley-Davidson, Moto-Guzzi a mnoho dalších.

Rovensko pod Troskami

Nějaký čas ještě máme a tak jedeme na pěkně upravené náměstí Rovenska pod Troskami, které zdobí městské muzeum. Z webových stránek města se můžeme dočíst, že Rovensko pod Troskami leží na soutoku Veselky a Václavky a první zmínky o něm pochází z roku 1371. Za krále českého císaře římského Karla IV se zde započalo s broušením drahých kamenů a českých granátů. Známé naleziště na Kozákovu je nedaleko.

Nás jako magnet přitahuje především historická dřevěná zvonice s obrácenými zvony. Než však k ní doputujeme, mineme pomník českého básníka a prozaika Svatopluka Čecha (1846 – 1908), postaveného v Rovensku v létě roku 1891 jako vzpomínku na básníkův pobyt. Najdeme zde vytesané verše: „Tkví věčně v národě, Tvá slova hluboká, ó králi poetů, z Tvých písní otroka".

Již jen pár kroků schází ke kostelu, který nás vítá dlouhým vyzváněním zvonů. Natáčím vše na mobil a poslouchám jejich ostrý zvuk.

Kostel sv. Václava ukrývá gotický presbytář z 14. století. Jde o významnou památku a tak není divu, že jsme při vstupu taktně upozorněni na to, že fotit bychom směli pouze se svolením biskupa. Jistě, krade se dost a stále, ale že by tohle opatření pomohlo, to si nejsem jistý. Venca se hned ozve, že v životě nic neukradl... Tedy, fotky interiéru se samozřejmě jako krádež počítat nedají.

Prohlížíme si nitro kostela a přitom posloucháme hlasitou modlitbu věřící paní v popředí. Cínová křtitelnice pod kazatelnou pochází z r. 1575 a kostelu ji daroval pan Zikmund Smiřický s Eliškou z Valdštejna. Pod kazatelnicí je pochován skladatel duchovních písní z doby barokní, rovenský rodák, kantor a kapelmistr vyšehradský Václav Karel Holan Rovenský (1664–1718).

...

Pomník Sv. Čecha.

...

U kostela sv. Václava.

Kostel sv. Václava...

Obdivovat a fotit můžeme bez nebezpečí alespoň vystavené vyřezávané betlémy, což také děláme. Je Zelený čtvrtek (latinsky feria quinta hebdomodae sanctae), podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne a předvečer velikonočního tridua. Přívlastek zelený vznikl podle některých teorií zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek).

V římskokatolické církvi se dopolední mše slaví pouze v katedrálách. Sídelní biskup svolává kněze své diecéze a spolu s nimi žehná oleje katechumenů, nemocných a křižmo. Večerní mše se pak slaví ve všech farních kostelech jako připomínka poslední Ježíšovy večeře, ustanovení eucharistie a ustanovení kněžské služby. Římský ritus pak umožňuje zařadit mytí nohou starcům, podle Ježíšova příkladu.

Při zpěvu Gloria večerní mše zvoní zvony a pak se odmlčí až do Gloria Velikonoční vigilie. Zvony odlétají do Říma. Zapovězený zvuk zvonů a zvonku je nahrazen dřevěnými klepači nebo řehtačkami. Na konci mše se odnáší eucharistie mimo svatostánek na jiné vhodně upravené místo v kostele. Znázorňuje se tak odchod Ježíše z Večeřadla do Getsemanské zahrady.

Hned před kostelem temně mlčí historická dřevěná zvonice s obrácenými zvony z roku 1630. I jejich bychom rádi slyšeli. Starobylá zvonice je posledním pozůstatkem zaniklé středověké tvrze a osady Týn. Ta původní byla postavena kolem roku 1370 společně s kostelem sv. Václava. Po požáru v roce 1629 však byla zcela zničena a to včetně zvonů, roztavených žárem. Zvonici dal tehdy zapálit jezuita Burnatius, protože se pomocí zvonů neustále bilo na poplach a svolával se lid. Obyvatelé Rovenska se totiž houževnatě bránili katolizaci, protože byli vesměs vyznání protestantského. Burnatius měl lid přinutit ke katolické víře a tak povolal proti rovenským rebelantům skupinu císařských rejtarů. Ti při ústupu před přesilou rovenského lidu zvonici zapálili.

To vše se stalo za vlády krále Ferdinanda II. - Habsburka, za kterého bylo popraveno 27 českých pánů. Po vypálení byla zvonice již v následujícím roce znovu postavena. Jsou v ní tři "rebelantské" zvony, a ty jsou upevněny obráceně, srdcem vzhůru.

Je velká škoda, že dovnitř o velikonočních svátcích nemůžeme ani nahlédnout. Zámek na dveřích zvonice je bytelný...

Betlém...

...

...

Dřevěná zvonice s obrácenými rebelskými zbony.

...

...

...

Znovu se proto o šesté večerní zaposloucháme do zvuků kostelních zvonů, než odlétnou do Říma, a jdeme si po svých. A jelikož jsme nevěřící, i na Zelený čtvrtek, který má zvláštní postavení jako den postní, den nejdelšího (čtyřicetidenního) i nejpřísnějšího půstu v roce, a který vyvrcholí na Velký pátek, si dáváme k večeři pořádný flák masa. Za to ale nemůžeme my, nýbrž polopenze, kterou jsme si zaplatili. Večeře je to výborná, bohatá, s půstem však opravdu nemá společného zhola nic.

Náměstí v Rovensku pod Troskami...

Muzeum na náměstí.

V penzionu U Marušky.

Ohodnoťte článek

Hodnocení 1Hodnocení 2Hodnocení 3Hodnocení 4Hodnocení 5

Fotogalerie k článku

Všechny fotografie přiložené k tomuto článku jsou momentálně skryty.
Chci je zobrazit

Autor článku

Rony

Rony

... lidé se dělí na ty, kteří lezli po horách a na ty, kteří po nich nelezli. Jde o dvě různé kvality, dvě různé psychologie, i když tato propast mezi nimi je záležitostí několika dní.

(V. Solouchin - Překrásná hora Adygine)

Přidat komentář

Komentáře

K tomuto článku zatím nebyl přidán žádný komentář. Buďte první, kdo na něj vyjádří svůj názor!

Přidat komentář

Váš e-mail nebude u komentáře zobrazen.

Antispamová ochrana.

Zavřít přihlášení

Přihlásit se

Přihlašte se do svého účtu na Šlápotách:

Zapomenuté heslo Registrace nového uživatele

Fotografie
Zavřít Přehrát Pozastavit
Zobrazit popis fotografie

Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát, že se balónky snad vůbec nepohybují. Jenom tak klidně levitují ve vzduchu. Jelikož slunce jasně září a na obloze byste od východu k západu hledali mráček marně, balónky působí jako jakási fata morgána uprostřed pouště. Zkrátka široko daleko nikde nic, jen zelenkavá tráva, jasně modrá obloha a tři křiklavě barevné pouťové balónky, které se téměř nepozorovatelně pohupují ani ne moc vysoko, ani moc nízko nad zemí. Kdyby pod balónky nebyla sytě zelenkavá tráva, ale třeba suchá silnice či beton, možná by bylo vidět jejich barevné stíny - to jak přes poloprůsvitné barevné balónky prochází ostré sluneční paprsky. Jenže kvůli všudy přítomné trávě jsou stíny balónků sotva vidět, natož aby šlo rozeznat, jakou barvu tyto stíny mají. Uvidět tak balónky náhodný kolemjdoucí, jistě by si pomyslel, že už tu takhle poletují snad tisíc let. Stále si víceméně drží výšku a ani do stran se příliš nepohybují. Proti slunci to vypadá, že se slunce pohybuje k západu rychleji než balónky, a možná to tak skutečně je. Nejeden filozof by mohl tvrdit, že balónky se sluncem závodí, ale fyzikové by to jistě vyvrátili. Z fyzikálního pohledu totiž balónky působí zcela nezajímavě.