TOP 12: zastavení v čase (rok 2020)

TOP 12: zastavení v čase (rok 2020)

Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón

V divném roku 2020

Celý rok byl celosvětovou pandemií Covidu-19 velmi tvrdě zasažený. Týkalo se to prakticky všech oblastí našich životů. Omezené bylo cestování do zahraničí a proto mnoho turistů začalo "z donucení" objevovat krásy zemí českých. A že je co objevovat a obdivovat. Žijeme v krasném prostředí plném lesů, vod a hor, pestrém tolik, až oči přechází.

I pro mne osobně to byl neobvyklý rok. Cestoval jsem po českých horách, ale pro silnou bolest zad vystřelující do nohou jsem toho moc pěšky nenachodil. O to víc jsem ujel kilometrů na elektrokole, kterých bylo kolem 4 000. S ním jsem šlapal i na vrcholky hor, naštěstí bez větších problémů. Zvláštní je, že zatímco někdy před 10 lety jsem měl potíže právě se sezením a delšími jízdami na kole a chodil jen pěšky, letos se to zcela otočilo. Při psaní některých článků mi tak pomohli kamarádi, kteří elektrokolem zatím opovrhují. Jim se šlape po horách dobře.

Nečekanou spoustu času jsem strávil o samotě na chatě, kde jsem se cítil jako někde v kanadské divočině. Měl jsem hromadu času přemýšlet a relaxovat. Přečetl jsem hodně knih, z nichž mohu vřele doporučit čtivé dílko Moje Pacifické hřebenovka od Moniky Benešové. Ukazuje, že chodit po horách lze, aniž by byl člověk zcela zdravý. Pokud by se vám číst knihu nechtělo, pak mohu dát odkaz na úžasné povídání o stejné cestě další české hikerky Lucii Kutrové. I ona vydala knihu o strastech a zážitcích Pacifické hřebenovky, nominovanou na knihu roku.

Podobně zajímavou knihou je Saudáde, na kole a v já jako kolem světa Matěje Balgi, od které se také neodtrhnete. Tu jsem sice přečetl již vloni, ale její odzkaz mi v hlavě stále zůstává.

Letošních dvanáct fotek z naší přírody tentokrát ozdobím náhrdelníkem z výsledků zajímavých anket, které se lety pod jednotlivými články objevily. Výsledky jsou překvapivé snad jen v tom, jak se jednotlivé sloupky odpovědí časem vyrovnávají.

A abychom si oddechli od klasických fotek z přírody, vkládám obrázy kamenů a skal softwarem upravené.

1. Myslíte si, že bylo správné nezasahovat proti kůrovci v době, kdy to šlo ještě i v I. zónách šetrnou cestou?

29% Ano, příroda si pomůže sama a I. zóny musí být vždy nedotknutelné.

23% Nevím a ani mě to nezajímá.

21% Ne, když vidím důsledky pro celou Šumavu. Dříve jsem ale byl proti zásahům.

27% Ne! Rozhodně se mělo zasáhnout dokud to šlo. Tento experiment byl pro šumavskou přírodu devastující.

Hlasovalo 928 čtenářů

2. Myslíte si, že Bavorský les s Javorem, Roklanem a Luzným je ...

39%méně atraktivní než Šumava.

30%podobně zajímavý, má své přednosti i nedostatky.

31%atraktivnější a nad Šumavou svojí krásou vyhrává.

Hlasovalo 735 čtenářů

3. Dostali jste již někdy pokutu pro porušení zákona některého Národního parku?

27%Ne, protože raději do lesa kvůli ochráncům a klíšťatům vůbec nechodím!

26%Ne, ale už jsem měl(a) několikrát namále.

26%Ano, jednou jsem platil(a).

21%Nejednou! Beru si pro tuto příležitost do všech NP s sebou vždy velkou hotovost.

Hlasovalo 820 čtenářů

4. Do jakých hor nejraději chodíte?

30%Vyhledávám velehory a dávám jim jednoznačně přednost.

25%Mám rád jak vysokohorskou turistiku, tak i treky v nižších horách.

24%Nejradši mám české hory pro jejich dostupnost a malou obtížnost.

21%Do hor téměř nechodím, pouze občas na hrady a zámky nenáročným terénem.

Hlasovalo 753 čtenářů

5. Zdolání Luzného ani Roklanu není úplně zadarmo. Podařilo se vám stát na jejich vrcholech?

29%Ano, byl jsem již na obou.

29%Byl jsem jen na Luzném.

21%Zdolal jsem pouze Roklan.

21%Ne, nebyl jsem ani na jednom z nich.

Hlasovalo 961 čtenářů

6. Mnoho turistických cest, které kdysi turisté na Šumavě běžně využívali, stále není přístupných. Jaký máte názor na proznačení těchto území?

36%Bude lepší ponechat je jen přírodě. Lidé by vše poničili.

26%Omezeně by se snad některé z nich mohly proznačit.

38%Podobně jako tomu je dnes v NP Bavorský les by se nejcennější území měla ohleduplně zpřístupnit.

Hlasovalo 814 čtenářů

7. Menhiry jsou rozesety po České krajině jako symboly našich pohanských předků a dnes se stávají předmětem zkoumání. Přestože jejich původní smysl není zcela objasněn, mnozí tvrdí, že tato místa jsou nabita silnou energií, kterou lze pocítit.

35%Energie je na těchto místech skutečně přítomná. Vím to, protože ji jasně vnímám.

31%Myslím, že existují pozitivní a negativní místa, ale já je neumím dobře identifikovat. Věřím ale v to, že mnozí to dovedou.

34%Nevěřím na podobnou magii, ani na to, že někdo senzitivní tuto "energii" cítí. Je to jen hra s mystifikací a oblbováním lidí.

Hlasovalo 751 čtenářů

8. Návrat vlků na Šumavu již roky v tichosti probíhá, byť zatím jde jenom o jedince. Jste pro jeho návrat na Šumavu?

38%Myslím, že by to nebylo vhodné. Naši předci dobře věděli, proč vlky vyhubili.

31%Snad by jich několik mohlo v NP Šumava pobíhat, smečky vlků ale rozhodně potkávat nechci.

31%Ano, vlci rozhodně na Šumavu patří. Pohádkám o napadení lidí moc nevěřím.

Hlasovalo 631 čtenářů

9. Šli jste již někdy po hranici mezi Modrým sloupem a Roklanem?

40%Ne, nikdy.

29%Ano, jednou.

31%Ano, již vícekrát.

Hlasovalo 625 čtenářů

10. Léčivých studánek a pramenů je mnoho. Věříte, že opravdu mají zázračnou moc?

35%Ano, věřím tomu. Důkazů je dost. Pokud to jde, vodu si v nich vždy naberu.

28%Ne, jde o obyčejnou vodu jako je každá jiná.

37%Nejsem si jistý, ale za pokus to vždycky stojí. Jak se říká "víra tvá tě uzdravila...".

Hlasovalo 468 čtenářů

11. Alpy zasahují do několika zemí Evropy. Jakou zemi byste si k jejich návštěvě nejradši vybrali?

26%Rakousko.

18%Německo.

22%Itálii.

20%Švýcarsko.

14%Francii.

Hlasovalo 723 čtenářů

12. Jaké roční období máte nejraději?

24%Jaro.

19%Léto.

18%Podzim.

19%Zimu.

20%Od všech něco. Určit jedno období, které mám nejradši, nedovedu.

Hlasovalo 858 čtenářů

∆ ∆ ∆

Kde se nacházíme a kam směřujeme

Začalo TO prý kdesi v Číně a vzhledem k globálnímu propojení celého světa rychle rozšířilo. Po pár měsících relativního letního klidu se TO s ještě větší silou rozhodlo dále množit, mutovat a testovat celou lidskou populaci. Populaci dosti přežranou, pohodlnou a choulostivou. TO likviduje ekonomiku a zabíjí lidi, především starší a nemocné. Jako by TO pochopilo, že nastal čas změny. Jako by TO bylo někým plánované. Utahování šroubů a křik po cenzuře spolu s vyhledáváním všelijakých nepravd, nepodložených vadných názorů všemi těmi různými Manipulátory, je velmi varující. Nezažili jsme my, dříve narození, již něco podobného?

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie." (Sokrates)

Pře o to, je-li autorem vyřčeného výroku opravdu Sokrates, není až tak důležitá, pokud cítíme, že je výrok pravdivý.

Jezuita Koniáš v 18. století pálil knihy s nevhodným obsahem, a to pro dobro a věčnou Boží slávu. Dnešní Koniášové to dělají v zájmu boje za rovnost, rasovou spravedlnost a genderovou vyváženost. Jak příznačné. Do toho přichází jakýsi zelený úděl, o jehož opravdových důsledcích se lze jen dohadovat. A dobře oganizované skupinky stejně smýšlejících se stále větší drzostí válcují většinovou společnost, která nedokáže být tak homogenní ani hlučná. Sociální sítě jsou jim v tomto směru dobře nápomocné. Ale už brzy i ony pocítí chladnou ruku Velkého bratra, který již je nebude potřebovat. I tyto "vzorné" skupinky budou někomu vadit. Velký bratr totiž nemusí být nutně "Rudý".

Jedna z postav v slavném románu George Orwella "1984" sděluje, co mnohdy v menším měřítku právě nyní prožíváme:

„Všechny záznamy byly zničeny nebo zfalšovány, všechny knihy byly přepsány, každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno. A tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily. Neexistuje nic kromě nekonečné pitomosti, v níž má Strana vždycky pravdu.“

Když jsem začal před léty v TOP 12 zveřejňovat pár odstavců, kde se vyjadřuji k současnému stavu světa, bylo mi párkrát doporučeno, abych to nedělal. Jistě to nebylo míněno jako cenzura mých názorů. Spíš se jednalo o preventivní doporučení, aby náhodou kdosi nahoře Šlápoty kvůli tomu nevymazal z webové mapy světa. Totalitní praktiky si jistě mnozí pamatujeme. Znovu musíme chodit kolem horké kaše po špičkách, aby náhodou Velký bratr nezačal po svém úřadovat. A jak soustavná mediální masáž dokáže lidem vymýt mozky, jsme již v nedávné historii zažili.

MeeToo, inkluze, bezuhlíková společnost, Black Lives Matter v nás mají vyvolat pocit viny za útlak žen a dětí, za diskriminaci černochů, za tání ledovců, za vymírání živočichů, za miliony uprchlíků valících se do Evropy. Vymýšlejí se nesmyslné projekty ničící národní hospodářství jednotlivých zemí, kácejí sochy, přepisují dějiny a pořádájí hony na úspěšné osobnosti s odlišnými názory, vše v duchu Orwella.

Elity prakticky všech západních zemí i mediální mainstream toto vše pokrytecky obhajují a nijak tomu nebrání. Absenci hodnot postupně nahrazuje násilí, které pozvolna začíná mít navrch i u nás. Kapitalismus se prý přežil, teď půjde o to, abychom my přežili to, co přijde místo něho.

Cítím dnes nové ohrožení svobody (nejen slova), jež se k nám znovu blíží a přichází tentokrát ze západu. Ze zemí, k nimž jsem nejen já po dlouhá léta šedivého a neschopného socialismu vzhlížel. Když jsem v roce 1989 podepisoval petici "Několik vět", netušil jsem, že budu podepisovat za třicet let podobnou,petici zaměřenou proti omezování osobní svobody slova na internetu. Aby se totalita pozvolna znovu nevkrádala do našich hlav, když si postupně zvykáme na to, že nás mocní znovu kontrolují a cenzurují. Neuvěřitelně se tato doba podobá oné divné, v které jsem třicet let vyrůstal.

Zároveň dobře vidím, jak se diskuze pod články stávají otrávenými stokami, kde si lidé rádi vylézají svou zlost. Mnoho médií pro jistotu tyto diskuze zrušilo. To mi hlava nebere. Nestačilo by, kdyby z nich zmizeli všichni ti anonymové, ukrývající svoji pravou identitu? Pokud všichni budeme psát pod svým pravým jménem, zmizí nebo se omezí zbytečné hádky plné sprosty, provokací a nadávek. Jsem přesvědčený, že k tomu internetový svět dospěje.

A abychom nezapomněli na islám, který dál táhne vítězně nejen západní Evropou, jehož nekontrolovatelný vpád jsem v roce 2015 nazval pragmaticky "invazí", mohu odkázat na článek Mariana Kechlibara Republika zasažená do srdce, aneb o realitě, která se prosadila sama, o pozdním probuzení Francie. Marek Kechlibar má velký dar vidět věci kolem sebe takové jaké opravdu jsou, bez růžových brýlí a falešných iluzí. Pokud je pravdou, že letos do EU přibylo dalších 700 000 imigrantů, z nichž valná většina z nich jsou ekonomickými migranty bez nároku v EU dostat azyl, je něco hodně schnilého v té "staré dobré Evropě".

České republice prý nic nehrozí, místo přebírání imigrantů, které nikdo nechce, je jen převezmeme my a postaráme se o návrat do jejich vlasti. Ta však často jaksi neexistuje, zahazování dokladů před vstupem do EU je běžnou praxí.

Přes všechny popsané průvodní jevy dneška, mne tolik udivujících, jaké předsevzetí si vzít do nového roku? Snad nenechat se zbytečně strašit médii a negativními zprávami v nich. Nemít strach z odlišných názorů, z předpovídané ekologické katastrofy spojené s táním ledovců, z nemocí, před kterými se stejně nikam neukryjeme. A přemýšlet, co sami můžeme změnit. Jistě toho zbývá dost.

Hodně štěstí a zdraví v novém roce 2021.

Ohodnoťte článek

Hodnocení 1Hodnocení 2Hodnocení 3Hodnocení 4Hodnocení 5

Fotogalerie k článku

Všechny fotografie přiložené k tomuto článku jsou momentálně skryty.
Chci je zobrazit

Autor článku

Rony

Rony

... lidé se dělí na ty, kteří lezli po horách a na ty, kteří po nich nelezli. Jde o dvě různé kvality, dvě různé psychologie, i když tato propast mezi nimi je záležitostí několika dní.

(V. Solouchin - Překrásná hora Adygine)

Přidat komentář

Komentáře

azave

31. prosince 2020 11:10

azave říká

... ať ,,šlápoty,, všech, vedou do lepších časů bez virů, udavačů, závistivců, hlavně a především bez blbců !!! 

Rony

31. prosince 2020 20:47

Rony říká

Šťastný nový rok do Berouna!

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Luďah

1. ledna 2021 18:08

Luďah říká

Ano, ano, ne, ano, ne, možná, hm. 

Hlasatelé jediné (své) pravdy, jsou pro svět nebezpečnější než lháři.

Zamyslitel.

Rony

2. ledna 2021 09:17

Rony říká

Ano, je nutné jiné názory neumlčovat, ale snažit se je pochopit. Zařazovat jejich nositele mezi nepřátele vhodné k likvidaci, je však dnes pohodlnější.

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Navarro

2. ledna 2021 13:38

Navarro říká

Ahoj, já si tentokrát ušetřím čas a vyjádřím se jen namátkou k tomu citátu: Pře o to, zda je autorem citátu opravdu Sokrates, je již celkem spolehlivě vyřešena (viz https://manipulatori.cz/falesny-sokratuv-citat/). Opak by byl okamžitě prokázán uvedením originálního díla, kde by tento citát byl uveden, což ovšem ani oslovený expert na antickou filozofii nedokázal. Chtělo by to se zamyslet, kdo tento citát vytvořil, proč ho vypustil na internet, a k čemu se hodí k tomuto výroku lživě přilepit jméno starověkého filozofického velikána. Malá nápověda ke kritickému zamyšlení z jiného úhlu.

Komentář bych si ušetřil úplně, ale mám problém s tím, že v textu zneužíváš (mimo jiné) mou osobu k podpoře svých závěrů a lživě mi připisuješ určitou motivaci. Takové jednání nepovažuju za férové a tímto se ohrazuji.

Honza (Navarro)

Rony

2. ledna 2021 21:39

Rony říká

Jasně Honzo, Sokrates by to takto asi těžko formuloval a kdo mu výrok vložil do úst je jedno. Není proto nutné zkoumat manipulátory a hledat původce, který si jen z lidí vystřelil. Důležitější mi přijde se nad výrokem zamyslet. Poslední odstavec nechápu vůbec. Před pár roky se v diskuzi pod TOP12 řešilo, jestli mám vkládat do svých článků názory na svět a já se ohradil, že co se kolem mne děje, se mě přímo týká a proto si dovolím občas něco kritizovat a poznamenat. Nevadí mi, pokud se mnou někdo nesouhlasí, mám právo se mýlit. Vůbec to nebyl osobní útok na tebe, tuším, že loni jsem ti za slušně napsaný názor poděkoval.

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Navarro

4. ledna 2021 20:48

Navarro říká

@Rony: Díky za reakci, ještě tedy doplním, aby bylo jasnější, o čem mluvím.

Ad citát: Jedno to právě není. Je to vážně formulovaný výrok s fatálním vyzněním, který někdo vytvořil (zřejmě velmi nedávno) a pak k němu (vědomě a úmyslně) přilepil jméno antického filozofa, aby tomu svému výroku dodal mimořádnou vážnost. Takhle nevypadá "vystřelit si z někoho", kde že je schovaný ten vtip a nadsázka? Autor podle mě nebude úplně charakterní člověk s dobrými úmysly, když lže už v tak základní věci, jako je autorství výroku (a ne náhodou zneužil zrovna osobnost, která už se nemůže bránit). Hned o pár vět dál si stěžuješ na nesmysly a faleš, ale tady ti faleš zjevně nevadí. To nechápu a znepokojuje mě to. Tolik k tomu, proč řeším ten citát (o argumentačních klamech, které jsou ve výroku schovány a jen potvrzují nekalé úmysly autora, nemluvě).

Druhý odstavec se vztahuje k části "bylo mi párkrát doporučeno, abych to nedělal ... spíš se jednalo o preventivní doporučení, aby náhodou kdosi nahoře Šlápoty kvůli tomu nevymazal z webové mapy světa". Když to napíšeš takhle, zní to, jako by tento výrok směroval i na mě (nebo kdokoliv, kdo měl vůči obsahu těchto tvých úvah kdy nějakou námitku). Já jsem ti určitě výhrady k obsahu nepsal proto, "aby někdo nahoře nesmazal tento web". A to je to, proti čemu jsem se ohradil, osobní útok jsem v tom určitě neviděl, zavádějící tvrzení ano.

Honza (Navarro)

Navarro

4. ledna 2021 21:15

Navarro říká

@Rony: No a ten výrok jsem do Googlu (raději tedy do DuckDuckGo) dával spíš ze zvědavosti, ještě než jsem dočetl níže. Něco se mi na tom sdělení nezdálo, a asi jsem si ho i odněkud pamatoval, pak už jsem jen vložil, co jsem zjistil, když už jsem to hledal.

Honza (Navarro)

Rony

8. ledna 2021 15:24

Rony říká

Jan Cemper, který se do roku 2012 angažoval v anarchistickém a antifašistickém hnutí Antifa, od nichž se později distancoval. Od srpna 2017 působí jako šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz. Přispívá například do Fora24 a v minulosti byl účastníkem řady diskusí zejména na téma dezinformací a hoaxů. (Wikipedie) Podle mne jsou podobné weby založeny proto, aby prosazovaly své vidění světa a dehonestovaly jim nepohodlné jedince, weby a média. Ostatně pod článkem o "zjištění", že Sokrates zřejmě není původcem citátu je tlustými písmeny zdůrazněno, kdo že vše se podílí na dezinformacích a citát někde použil. Už se těším, že Manipulátoři k ním přidají Šlápoty. To by bylo pocta a velká reklama.

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Rony

8. ledna 2021 15:26

Rony říká

Osten onoho sarkasmem nabitého souvětí je zaměřený na udavače a novodobé inkvizitory, sdružené v mnoha politických neziskovkách, kteří likviduji články, rozhovory a videa, obsahující jim nepohodlné názory, vydávajíce to drze za boj s dezinformacemi.

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Navarro

17. ledna 2021 17:06

Navarro říká

Poukázat na lež/nepravdu a prohlásit ji za lež/nepravdu není ani cenzura, ani omezení svobody projevu, ani nic špatného. A když někdo prokazatelně lže či šíří nepravdy a dělá to opakovaně, je naprosto v pořádku a na místě jej označit za lháře či dezinformátora. S tím opravdu nemám problém, to je základní práce s fakty. Netřeba hledat v tom konspirace, viz též https://cs.wikipedia.org/wiki/Occamova_b%C5%99itva.

Honza (Navarro)

Rony

18. ledna 2021 11:00

Rony říká

Je pro mne těžké debatovat s někým, kdo nevidí, že tyto praktiky jsou zneužity mimo jiné k omezování svobody slova. Co je dezinformace a co není si opravdu nepotřebuji nechat vysvětlovat od ultra levičáka Cempera a pátnácti studentíků s nulovými životními zkušenostmi, kteří si u www.demagog.cz přivydělávají. Poznám ji sám.

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Rony

18. ledna 2021 13:52

Rony říká

Místo Occamovy bitvy si radši přečtu dnešní Reflex https://m.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2Fkomentare%2F105021%2Fpatrik-nacher-diktatura-spravedlivych-skodi-demokracii-nasledky-odneseme-vsichni.html%3Ffb_comment_id%3D4487697864590363_4488164077877075%26comment_id%3D4488164077877075&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=196725703757001

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Rony

18. ledna 2021 13:54

Rony říká

břitvy... aby nedošlo k mýlce.

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Rony

20. ledna 2021 23:40

Rony říká

A když jsme se tak hezky rozpovídali, ještě bych k diskuzi přinesl toto: https://youtu.be/f_2HYRqKEz4

Čím méně vyšlapané jsou stezky, kterými k svému cíli míříš, tím více zážitků tě na nich čeká

Navarro

26. ledna 2021 20:12

Navarro říká

Nezlob se, ale tvými argumenty ad hominem pro mě racionální diskuse skončila, takto se diskutovat nedá. Radši bych se tu opravdu bavil už jen o tom cestování.

Honza (Navarro)

Přidat komentář

Váš e-mail nebude u komentáře zobrazen.

Antispamová ochrana.

Zavřít přihlášení

Přihlásit se

Přihlašte se do svého účtu na Šlápotách:

Zapomenuté heslo Registrace nového uživatele

Fotografie
Zavřít Přehrát Pozastavit
Zobrazit popis fotografie

Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát, že se balónky snad vůbec nepohybují. Jenom tak klidně levitují ve vzduchu. Jelikož slunce jasně září a na obloze byste od východu k západu hledali mráček marně, balónky působí jako jakási fata morgána uprostřed pouště. Zkrátka široko daleko nikde nic, jen zelenkavá tráva, jasně modrá obloha a tři křiklavě barevné pouťové balónky, které se téměř nepozorovatelně pohupují ani ne moc vysoko, ani moc nízko nad zemí. Kdyby pod balónky nebyla sytě zelenkavá tráva, ale třeba suchá silnice či beton, možná by bylo vidět jejich barevné stíny - to jak přes poloprůsvitné barevné balónky prochází ostré sluneční paprsky. Jenže kvůli všudy přítomné trávě jsou stíny balónků sotva vidět, natož aby šlo rozeznat, jakou barvu tyto stíny mají. Uvidět tak balónky náhodný kolemjdoucí, jistě by si pomyslel, že už tu takhle poletují snad tisíc let. Stále si víceméně drží výšku a ani do stran se příliš nepohybují. Proti slunci to vypadá, že se slunce pohybuje k západu rychleji než balónky, a možná to tak skutečně je. Nejeden filozof by mohl tvrdit, že balónky se sluncem závodí, ale fyzikové by to jistě vyvrátili. Z fyzikálního pohledu totiž balónky působí zcela nezajímavě.